engelsizkutuphane@istanbul.edu.tr 90 212 440 00 00/12254

Bireysel Üyelik Formu

Dikkat: Üyelinizin aktif olması için engelli raporunuzu bu sayfadan yüklemeniz veya kuruma doğrudan, posta, e-posta veya faks yoluyla ulaştırmanız gerekmektedir.

Bireysel Üyelik Bilgileri

  Dikkat: Üyelinizin aktif olması için engelli raporunuzu bu sayfadan yüklemeniz veya kuruma doğrudan, posta, e-posta veya faks yoluyla ulaştırmanız gerekmektedir.

  yyyy-aa-gg

  ÖğrenciÇalışıyorDiğer


  İlköğretimOrtaöğretimLiseÖn lisansLisansLisansüstü


  AzOrtaİyiÇok iyi

  GörmeİşitmeBedenselZihinselSüreğen


  En fazla 2.5 mb
  Dosya Formatı: pdf,jpg,jpeg,bmp,png

  Bireysel üyesi olmayı kabul ettiğim İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI ENGELSİZ BİLGİ MERKEZİ’NDEN hizmet aldığım süre boyunca kütüphanede bulunan sesli (insan veya bilgisayar) yada metin halindeki her türlü eseri kullanırken:

  1- Üyelik bilgilerimi ve şifremi üçüncü şahıslarla paylaşmamayı,

  2- Eserleri, 5846 sayılı kanunun “ çeşitli hükümler” başlığını taşıyan altıncı bölümün
  EK 11. MADDESİ kapsamında kullanmayı,

  3- Eserleri, engelliler (rapor ile belirlenmiş) dışında üçüncü şahıslarla paylaşmamayı,

  4- Eserleri, her ne ad altında olursa olsun hiçbir şekilde ticaret amaçlı kullanmamayı,

  5- Yukarıdaki maddelerde belirtilen hükümlere aykırı davranışım nedeni ile İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI ENGELSİZ BİLGİ MERKEZİ’NDEN, üçüncü şahısların eser sahiplerinin ve yayın evlerinin uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı tazmin etmeyi ve konuyla ilgili cezai sorumluluğu üstlenmeyi kabul ve taahhüt ederim.

  5846 Sayılı Kanunun "Altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler " bölümünde yer alan
  " EK MADDE 11.
  - Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, Braille alfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir. "Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur."